Кариби

Карибите са подрегион на Америките, който се състои от Карибско море и неговите острови; близките крайбрежни зони на континента също могат да бъдат включени. Регионът е югоизточно от Мексиканския залив и континенталната част на Северна Америка, на изток от Централна Америка и на север от Южна Америка.

or more

Proceed Booking